Banpresto Gundam Series Aggressive Pose Figure Set RX-78-2 Gundam & MSZ-006 Z Gundam

SupkijToys Review – Gundam Series Aggressive Pose Figure RX-78-2 Gundam & MSZ-006 Z Gundam Set

รีวิวเซ็ตคู่สุดเฟี้ยวฟ้าวกับ RX-78-2 Gundam & MSZ-006 Z Gundam งาน Gundam Series Aggressive Pose Figure ชุดแรกของ Banpresto ที่มีเอกลักษณ์จากการนำท่าทางของหุ่นแบบในอนิเมมาทำเป็นชิ้นงาน ด้วยสเกลเทียบเท่า 1/100 สามารถนำไปตั้งโชว์เท่ๆได้เลย